SASO’s historie

1963-1993

SASO har følgende historie bag sig:
Søndag den 17. februar 1963 kl. 14.30 mødtes på Vojens Ungdomsskole 33 musikinteresserede for at tage stilling til en eventuel oprettelse af et amatørorkester. Ved mødet blev Bue Lund Nielsen præsenteret. Han var dirigent for Slesvigske Fodregiments Musikkorps i Haderslev. Initiativtageren Chr. Jensen, lærer på Rudbøl Skole, understregede, at det ikke var gjort med musikerne alene. ”Der skal en leder til, og han må være af en ganske særlig støbning. Han må være en god pædagog, og han må have en god portion idealisme. – Jeg ved, vi har fundet den rigtige mand!”
Da mødet var slut, lå det fast, at der skulle dannes et amatørorkester, som skulle spille symfonisk musik. Orkestrets navn skulle naturligvis angive orkestrets hjemsted, men samtidigt mindst muligt ligne navnet på det allerede eksisterende professionelle orkester Sønderjyllands Symfoniorkester. – Orkestrets navn blev Sønderjysk Amatørsymfoniorkester.

De næste 30 år dirigerede Bue SASO, og Christian Jensen var formand fra 1963-1968. Prøverne afholdtes i begyndelsen på Vojens Ungdomsskole, men da musikernes antal hurtigt kom op på 63, blev det for trangt her, og prøverne flyttedes til Jernbanehotellet i Over Jerstal
J. P. Sørensen, der var skoleinspektør på Bregnbjergskolen i Vojens, efterfulgte C. Jensen som formand i perioden 1968-93.

10-års jubilæet blev markeret med en offentlig koncert på Harmonien i Haderslev. Programmet indeholdt Hartmanns ”Liden Kirsten-ouverture, Beethovens 5. symfoni og Mozarts violinkoncert i G-dur samt Beethovens Romance for violin og orkester i F-dur (solist: Peder Elbæk).
Fra 1976 blev den nyopførte aula på Bregnbjergskolen i Vojens SASOs hjemsted.

25-års jubilæet i 1988 markeredes med tre koncerter: i Bregnbjergskolens Aula i Vojens, på Duborg skolen i Flensborg og i Musikhuset i Sønderborg. Program: Mozart: Sinfonia concertante, (solister: Gitte Hørup, obo, Finn Skovfoged Jensen, klarinet, Gunnar Christensen, horn og Torben Frederiksen, fagot), Beethoven: Romance for violin og orkester i F-dur (solist: Morten Ryelund Sørensen) og Mendelssohn: Symfoni nr. 3, ”den skotske”.

30-års jubilæumskoncerten blev endnu mere omfattende:
Jubilæet fandt sted i Bregnbjergskolens Aula den 27. februar 1993. Af det trykte program fremgår, at arrangementet peger i tre retninger: Dels markerer koncerten Sønderjysk Amatørsymfoniorkesters eksistens gennem 30 år. Samtidigt bliver den Bue Lund Nielsens afskedskoncert. – Endelig anmoder SASO om, at Vojens Kommune vil tage imod koncerten som en beskeden jubilæumshilsen – efter at orkestret nu i mange år har nydt værdifuld gæstfrihed fra kommunen.
Program: Mendelssohn: Koncert-ouverture nr. 3 ”Meeresstille und glückliche Fahrt”, Mendelssohn: Koncert for violin og orkester og Hummel: Variationer for obo og orkester. Endvidere en række korindslag, bl.a. fra ”Elverskud”. – Til sidst, som en speciel hilsen til dirigenten: Johann Strauss: ”An der schönen blauen Donau”. – Solister: Morten Ryelund Sørensen (violin) og Gitte Hørup (obo). Medvirkende kor: ”Vojenskoret” (dirigent Oluf Jørgensen) og ”Nustrupkoret” (dirigent Finn Skovfoged).

Efter 30-årsjubilæet i 1993 afsluttedes en æra, idet både dirigenten Bue Lund Nielsen og formanden J. P. Sørensen gik af. J. P. fortsatte dog som violinist i SASO lige til sin død i 2018.

1993-2005

Trond Sæverud blev herefter SASOs dirigent en kort overgang, men da han ofte var på koncertrejse, overtog anden koncertmester i Sønderjyllands Symfoniorkester Karsten Dalsgaard Madsen dirigenthvervet, som han varetog indtil 2006, i perioder afløst klarinettisten Hans Jørgen Leth Hansen, hvilket især blæserne nød godt af, idet både Trond og Karsten var violinister. Jens Petri varetog formandsposten 1993-2005.

Den geografiske sammensætning af orkestret udviklede sig imidlertid i årenes løb således, at det optimale centrum efterhånden flyttede sig længere mod sydøst, nærmere bestemt til Aabenraa. Og det lykkedes SASO at få hjemsted på Det tyske Gymnasium her.

Da SASO nærmede sig sit 40 års jubilæum, blev der på initiativ fra koncertmesteren i bratschgruppen, Karlo Christensen, bestilt et nyt værk til uropførelse ved 40 års jubilæumskoncerten hos komponisten Søren Hyldgaard, en basunkoncert, som solobasunisten i Radiosymfoniorkestret, Jesper Juul Sørensen, opførte.

SASO har i årenes løb samarbejdet med flere kor: Sønderjysk Kor (bl. a. Carl Nielsens “Fynsk Forår”), Haderslev Lærerkor (Brahmsʼ Schicksalslied), Ulkebølkoret (Vivaldis Gloria) og Kolding Mandskor (Bruckners kantate “Helgoland”). Ved koncerten med sidstnævnte, som Hans Jørgen Leth Hansen dirigerede, tegnede koret og SASO sig for intet mindre end den vistnok første opførelse nogensinde i Danmark af dette sjældent spillede værk fra komponistens allerseneste periode. Opførelsen blev registreret af det internationale Brucknerselskab i Wien og meddelt på tryk i selskabets årsberetning.

2005-2016

Med Claus Münchow som formand fra 2005-2016 blev der eksperimenteret:
Mange af de strygere, som havde været kernen i orkesteret, var lærere, som var uddannet på seminarierne i violinspil. Denne del af læreruddannelsen holdt op i 70’erne, og det slog igennem i SASO, hvor aldersprofilen var støt stigende, og hvor begravelser efterhånden gjorde indpas.

Et samarbejde med Junior Ferreira, en meget søgt violinlærer på Sønderborg Musikskole, blev anledning til, at Juniors musikelever spillede med i SASO, og at prøverne lagdes så tidligt på aftenen, at de kunne komme hjem i seng i ordentlig tid. Repertoiret blev sammensat med en passende sværhedsgrad, så de kunne spille med.

Der blev ansat skiftende dirigenter, som hver især inspirerede med deres vinkel på musikken: Simon Nielsen (ved en uropførelse af værket ”Forelskelse”, komponeret af Simon selv for SASO og 2 sangsolister og bigbandet Pianoforte), Søren Rønsbo, Benjamin Christensen, Lars Birkelund Olsen, René Bjerregaard Nielsen, Jacob Elmedahl Johansen, Ole Wierød, Susanne Heigold og til sidst Bettina van Buren.

I 2013 fyldte SASO 50 år. Det blev fejret ved en stort anlagt jubilæumskoncert i Alsion den 9. november 2013. SASO bestilte et værk som kunne afbalancere åbningsværket, ”I østen stiger solen op” fra Gades Elverskud. Komponisten var Flemming Neergård Pedersen og tekstforfatter Tim Hansen. SASOs koncertkor opstod som lejlighedskor.
Tidligere SASO-musikere, som var blevet noget ved musikken, var inviteret og spillede med. Blandt dem var der tre dirigenter. Desuden var der to meget unge solister, to professionelle solister, et vidtfavnende program fra Schubert til vild filmmusik, Last Proms-stemning med syngende publikum, et fuldbesat symfoniorkester og kor, en uropførelse af et værk for kor og orkester og 4 dirigenter på samme koncert.

Claus Münchow havde held med at etablere et samarbejde med Schlagzeugschule Schreiber fra Flensborg, og det betød, at der nu var en stabil og velfungerende janitsar gruppe i SASO. En anden nyskabelse var, at en fast sanger blev tilknyttet SASO.

2016-2021

I 2016 gik Claus Münchow af. Christine Ostenfeld blev formand, og sammen med en nyvalgt bestyrelse afprøvedes de første år nye tiltag i forskellige retninger for at afhjælpe problemet med manglende strygere. Der var jo meget godt i SASO at bygge videre på:

Først og fremmest Bettina van Buren, som var blevet SASOs dirigent i 2015. Bettina havde vist virkelig tæft for at inspirere amatørmusikere; hendes gode uddannelse som violinist og bratschist, hendes gehør, hendes erfaring inden for musikpædagogik, kammermusik og ensemble-ledelse og hendes urokkelige venlighed og evne til at vise vejen frem, ligegyldigt, hvordan SASOs musikere kiksede i forøg på at lave skøn musik, alt dette har givet en tryghed og en dejlig stemning i orkesteret, som smitter af på koncerterne.

Der var stadig mange gode musikere i SASO. Det viste sig frugtbart, at en sanger var kommet med i orkesteret, og der kom lidt mere ”showbizz” ind over koncerterne. En ekstra sanger blev tilknyttet, så der også kunne opføres duetter for sopran og baryton, og janitsargruppen var et trækplaster i sig selv. Der var blevet investeret i et godt lydanlæg, så konferencieren og sangerne kunne nå helt ud i koncertsalen.

Nytårskoncerterne med underholdningsmusik var efterhånden blevet godt besøgte og gav også indtægter, som muliggjorde køb af assistenter til koncerterne. Derved blev det også muligt at spille den seriøse klassiske musik, som musikerne selv foretrækker, selv om publikum tiltrækningen her er mere beskeden.

I løbet af de seneste 5 år er SASO således landet på et koncept, som både tilgodeser alle de 4 sønderjyske kommuner, publikum, økonomien og musikernes koncertønsker. På forunderlig vis er der kommet flere og flere musikere til. Og fordi koncerterne opføres gentagne gange, giver det amatørmusikerne bedre vilkår for at spille til og føle sig sikre. Og det mærkes på orkesterklangen og begejstringen.

1968-1993 Jørgen P. Sørensen

1993-2006 Jens Petri

2006-2016 Claus Münchow

2016-2021 Christine Ostenfeld